Value Engineering

Maakbaarheid en kostenplanning door slimme (re-)engineering van mechatronische systemen en deelsystemen. Value Engineering is het systematisch optimaliseren van een product door de functionaliteit en de maakkosten goed in balans te brengen.

Oog op kosten
Waarom is value engineering belangrijk? Marges staan continu onder druk: veel marktspelers ervaren prijserosie en tegelijk stijgende productiekosten: kosten van materialen en fabricage stijgen door. Aan de andere kant zijn klanten niet erg bereid om meer te betalen zonder dat er sprake is van nieuwe belangrijke functionaliteiten aan het product. Dit drukt de winstgevendheid van een product gedurende zijn levenscyclus.

Een andere reden voor value engineering is de noodzaak om de kosten te beheersen tijdens de ontwikkeling van nieuwe producten. Gedurende de ontwikkeling worden vaak nieuwe functionaliteiten toegevoegd zonder rekening te houden met de bereidheid van klanten om te betalen voor een dergelijke extra functionaliteit. Daarom duikt ‘design-to-costs’ vaak op als paradigma.

Onze aanpak
NTS Norma’s value engineering aanpak is specifiek afgestemd op high-tech ontwikkelomgevingen. NTS Norma combineert een systematische, methodische aanpak met praktische kennis van productietechnieken, een grondige kennis van relevante leveranciers, en met de nodige soft skills om te werken in complexe, “multistakeholder” klantomgevingen. Daarnaast bezit NTS Norma de technische vaardigheden en domeinkennis om de systeemspecificaties te beoordelen, en in overleg met de klant aan te passen.

In workshops en in nauwe samenwerking met de klant analyseren NTS Norma ingenieurs waar de specificaties kunnen worden versoepeld, welke leveranciers beste waarde bieden, wat de beste productie-technologieën zijn. Samen met de klant worden verbeter-ideeën gegenereerd, geanalyseerd en geselecteerd op basis van de Return on Investment. Op deze wijze NTS Norma heeft een track record van projecten opgebouwd  waarbij kostenreducties van 20-30% geen uitzondering zijn.

Engineering & Configuratiemanagement

Van functioneel ontwerp naar functionerend eindproduct. NTS Norma ondersteunt dit hele traject met geavanceerde engineering competenties. Wij doen dit al meer dan 50 jaar voor verschillende high-tech opdrachtgevers uit diverse branches. Wij beschikken dan ook over de nodige domeinkennis en zijn volledig ingesteld op de in deze branches gestelde eisen en kwaliteitsstandaarden. Bovendien hebben wij een ontwikkelstandaard ontwikkeld (AS9100-compliant) zodat wij voldoen aan alle mogelijk gestelde eisen waardoor wij oplossingen op maat kunnen bieden aan onze klanten. Immers, systeemontwerp is het hart van iedere innovatie.

Beheersbaarheid in techniek, financiën en planning
Door een gefaseerde aanpak bieden wij u beheersbaarheid in techniek, financiën en planning gedurende het gehele traject. Iedere fase is een afgesloten deelproject van waaruit besloten kan worden hoe men verder gaat met het project. Elke fase zal worden afgesloten met een review (go/no go).

In de Conceptuele fase worden verschillende ideeën opgebracht en uitgewerkt. Vervolgens in de Preliminary Design fase, wordt één van de ideeën gekozen en uitgewerkt, waarbij zorgvuldig wordt gekeken naar de eisen en wensen. Na goedkeuring wordt dit design verder in detail uitgewerkt in de Detailed Design fase. De nabijheid van uitgebreide productiekennis speelt in dit proces voortdurend mee.

Configuratiemanagement
Gedurende het hele proces wordt een Technisch Constructie Dossier (TCD) opgebouwd en bijgehouden. Dit TCD bevat alle documentatie die bij het project hoort, zoals de lijst met eisen en wensen, tekeningen, risicoanalyses, testplannen en meer. Het TCD vormt de basis voor het daaropvolgende Technisch Product Dossier (TPD), dat alle informatie bevat voor de productie van het desbetreffende systeem. Vanzelfsprekend kan NTS Norma u ontzorgen bij vormgeven en later bijhouden van het TPD.